Over CorDeo Onze scholen Collega's aan het woord Invalpool Contact
Spreekwolk GBS het Zwaluwnest

De School

Kinderen groeien, letterlijk. Ze worden groter. Tegelijkertijd groeien kinderen in het dagelijks leren zowel in kennis, als in vaardigheden. Daarnaast mogen ze groeien in geloof. Elke dag gaat op het Zwaluwnest de Bijbel open en zingen we christelijke liederen, tot eer van onze God!

Onze kinderen leren onze visie kennen aan de hand van de visieboom:

Ons Onderwijs

Ons onderwijs is ingericht volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. In de groepen 1-2 staan de kernwoorden: betrokkenheid, welbevinden en nieuwsgierigheid centraal. Samen met de kinderen bouwen leerkrachten aan een rijke leeromgeving vanuit thema’s. Vanaf groep 3 is er op de ochtenden aandacht voor de basisvaardigheden, rekenen, taal en lezen. Daarbij geven we instructie aan de hand van het EDI-model. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben we een verdiepingsgroep. Is er nog meer nodig, dan hebben we een plusklas (1 ochtend per week). Naast de basisvakken werken we met IPC voor de zaakvakken. Dit gaat thematisch. Verder is er aandacht voor muziek, Engels en sociale vaardigheden (Kanjertraining).

Ons Team

Onze leerkrachten zijn - naast de kinderen – belangrijk op onze school. We hebben een team dat de ontwikkeling van uw kind van belang vindt. Met een combinatie van aandacht, optimisme, gedrevenheid en nieuwsgierigheid staan zij elke dag vol energie voor de klas. Ons team heeft leerkrachten met verschillende leeftijden en kortere of langere ervaring in het onderwijs. De laatste jaren hebben we veel jonge leerkrachten aangenomen. Zij krijgen zowel interne (mentor) als externe (coach) begeleiding. Als school hechten we waarde aan een professioneel lerend team. Binnen ons team hebben we leerkrachten die zich verder hebben gespecialiseerd; een taalspecialist, rekenspecialist en een hoogbegaafdheidsspecialist. Ons streven is om veel expertise in het team te hebben, zodat de expertiseteamleiders dit kunnen uitdragen. Voor gym hebben wij een vakdocent.


Spreekwolk vacatures in de buurt
Het goud van CorDeo... Dat ben jij!
Wil jij schitteren bij GBS het Zwaluwnest?
Je nieuwe CorDeo collega's vertellen je waarom!
Collega christiaan vertelt Collega dianne vertelt